Over ons - Onze composteer machine

Revolutie in Afvalbeheer: De Transformerende Voordelen van onze composteer machine

In een tijdperk van toenemende bezorgdheid over het milieu en een groeiend bewustzijn van de dringende behoefte aan duurzame oplossingen, komen innovatieve technologieën naar voren om onze meest urgente uitdagingen aan te pakken. Een dergelijke baanbrekende technologie is de GS-Food Waste Digester machine.

 

Deze opmerkelijke uitvinding staat op het punt om afvalbeheersystemen te revolutioneren en aanzienlijk bij te dragen aan een groenere, duurzamere toekomst.

Afvalbeheer is al lange tijd een complex probleem, waarbij traditionele methoden vaak tekortschieten op het gebied van efficiëntie, milieueffecten en kosteneffectiviteit. De introductie van onze composteermachines belooft echter een paradigma verschuiving in hoe we afvalverwijdering benaderen, met een breed scala aan voordelen op het gebied van milieu, locatie, financiën en concurrentie.


De revolutie: Voedselafval transformeren tot een hulpbron:

Het hart van de composteer machine revolutie ligt in het kernprincipe van het transformeren van voedselafval tot een hulpbron in plaats van een last. Door gecontroleerde aërobe enzymatische afbraak te benutten, vermindert deze technologie niet alleen de milieu-impact, maar creëert ook mogelijkheden voor energieopwekking door gecontroleerde biogasproductie in een afvalwater zuiveringsinstallatie. 


Het snelle afbraakproces van voedselafval binnen 24-48 uur toont de efficiëntie van onze machines, waardoor ze een essentieel instrument zijn bij het aanpakken van afvalbeheeruitdagingen.


Terwijl industrieën, bedrijven en gemeenten ernaar streven duurzaamheid te omarmen, komt de adoptie van BMD-machines naar voren als een baken van hoop. Deze innovatie belooft afvalbeheerpraktijken te herdefiniëren, de koolstofvoetafdruk te verminderen en financiële besparingen te genereren. 

In een wereld waar het behoud van de hulpbronnen van onze planeet van het grootste belang is, staat de GS-Food Waste Digesters-technologie als een schitterend voorbeeld van menselijke vindingrijkheid ten dienste van het algemeen welzijn.

Voordelen voor onze klanten:

Onze oplossing biedt aanzienlijke voordelen voor onze klanten.

Kostenbesparing: 
Klanten besparen op kosten voor het legen en reinigen van afvalcontainers. Bovendien verminderen ze de personeelskosten omdat medewerkers minder tijd besteden aan afvalverwijdering.

Milieuvoordelen:
Onze machines verminderen de CO2- en methaanuitstoot, wat de ecologische voetafdruk van het bedrijf verkleint. Bovendien dragen ze bij aan een grotere binnenlandse biogasproductie en verminderen ze de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Gemaksfactor:
De GS composteer machine biedt een eenvoudige en hygiënische manier om van voedselafval af te komen. Medewerkers hoeven minder fysieke inspanningen te leveren, wat het werkklimaat verbetert.

Inzicht in afval:
Onze composteer machines registreren gedetailleerd voedselafval, wat leidt tot een beter begrip van wat wordt weggegooid. Dit kan leiden tot verbeterde inkooppraktijken en minder voedselverspilling.

Neem contact op

Afvalbeheer Opnieuw Uitgevonden

Sinds 2017 zijn de eigenaars van GS-Food Waste Digesters actief bezig met het aanpakken van het probleem van fossiel plastic in eenmalige verpakkingen. Om dit te bereiken, hebben ze GS-Green Packaging B.V. opgericht. Dit bedrijf helpt andere bedrijven die willen overstappen van op fossielen gebaseerde verpakkingen naar alternatieven zoals PLA, PHA, hennep, bagasse en andere duurzame materialen.

Het voordeel van plantaardige materialen is dat ze over het algemeen een lagere CO2-voetafdruk hebben, minder energie vereisen voor productie en meer milieuvriendelijke opties bieden voor het einde van de levensduur. Terwijl fossiele plastics zich voornamelijk richten op recycling, bieden plantaardige verpakkingen een breder scala aan veilige verwijderingsopties, waaronder industriële compostering, gifvrije verbranding en recycling.

 

Een veelvoorkomend probleem dat werd waargenomen op deze locaties was niet alleen het probleem van fossiel plastic, maar ook voedselverspilling. 

Zorgen zoals geuren, ongedierte, ongemak en hoge kosten vormden uitdagingen zonder duidelijke oplossingen.

Bij een nadere analyse van het probleem van voedselverspilling werd al snel duidelijk dat het huidige voedselverspillingsbeheersysteem verouderd is en een belasting vormt voor het milieu. Voedselverspilling is een belangrijke bijdrager aan de methaanemissies wereldwijd, en het in stand houden van het huidige

 voedselverspillings-verwerkingssysteem verbruikt aanzienlijke middelen. 

 

Bedenk dat ongeveer 75% van voedselverspilling uit water bestaat. Dit betekent dat elke vuilniswagen die voedselverspilling verzamelt voor 75% gevuld is met water, wat resulteert in verspilling van capaciteit en middelen voor het verzamelen van vast voedselafval.

 

Deze observaties brachten het idee naar voren dat dingen anders kunnen worden gedaan. Het huidige systeem is niet langer geschikt voor onze tijd. De vraag rees: Hoe kunnen we voedselverspilling op een effectieve manier integreren in de circulaire economie op een eenvoudige manier met behulp van bestaande systemen? Deze vraag leidde tot de oprichting van GS-Food Waste Digesters (voedselafval vergisters).

 

Waarom ontwikkelen we geen machine die voedselafval ter plaatse afbreekt, het water binnen voedselafval gebruikt als transportmiddel, en 100% organisch afval transformeert in biogas en bioplastics via het rioolsysteem? Deze aanpak is buitengewoon circulair.

Our partners

We werken samen met een in de VS gevestigd bedrijf dat PLA preforms, caps en labels produceert. Zij zijn, voor zover wij weten, het enige bedrijf ter wereld dat een 100% plantaardige dop voor hun flessen heeft. Op deze manier hun PLA-flessen. caps en labels zijn 100% plantaardig. We hebben verschillende tests gedaan met hun fles om er zeker van te zijn dat ook dikker PLA-materiaal in onze voedselcomposter kan worden gecomposteerd.

Als u fossiel plasticvrij wilt worden met uw verpakkingen (folie, folies, harsen) en al uw etenswaren zoals bestek, planten, tassen, kopjes etcetera. kijk eens op www.plant-based-packaging.com. wij kunnen u ondersteunen bij uw overstap van fossiel plastic voor eenmalig gebruik. Al deze bedrijven zien het voordeel van onze composteer machine als een uitstekend einde van de levensduur van hun producten.

PLA bottles.eu

Plantaardige flessen gebruiken, in plaats van flessen op petroleumbasis.
“Wij vertegenwoordigen een fabrikant van PLA-flessen. Flessen voor water, melk en sappen. deze flessen zijn composteerbaar, recyclebaar en veilig te verbranden. Wij geloven in het achterlaten van een gezondere wereld voor toekomstige generaties, met verpakkingen van consumentenproducten die een kleiner milieu-effect hebben, minder afval produceren en recyclebaar, composteerbaar en duurzaam zijn.
De eerste PLA-melkfles werd in 2004 geïntroduceerd door een firma in de Verenigde Staten.

In 2008 verlegden ze hun focus naar een van ’s werelds meest vervuilende producten: de petroleum plastic waterfles. PLA-sapflessen en PLA biologisch afbreekbare melkflessen zijn de volgende voor de hand liggende oplossingen om het probleem van plastic afval voor eenmalig gebruik aan te pakken.

Bedrijven kunnen:

– Verminder de CO2-uitstoot,

– Verminder het gebruik van fossiel plastic voor eenmalig gebruik met onze PLA-flessen – preforms
– Maak een omgeving die circulair is.
– Verminder het energieverbruik en verhoog het gebruik van hernieuwbare energie
– Laat de rest van de wereld zien dat uw bedrijf milieubewust is.

Onze PLA-flessen kunnen worden gecomposteerd in de composteer machine wanneer onze speciale magische saus wordt toegevoegd. Deze composteermachines zijn een goed einde van hun levensduur voor onze PLA-flessen.

GS-Companies

Wij ondersteunen bedrijven bij het maken van de overstap van fossiele plastic verpakkingen naar plantaardig composteerbare verpakkingen. Met een breed netwerk van fabrikanten en leveranciers kunnen wij u adviseren om de juiste keuzes te maken om fossiel plasticvrij te worden.

Zoekt uw bedrijf een alternatief voor de op olie gebaseerde kunststoffen voor uw producten of onze verpakkingen?

Laat ons u bijstaan in uw zoektocht naar de beste oplossing. we beweren niet. “Plantaardig materiaal is het beste voor elk geval.” Wat we willen doen is u laten zien welke plantaardige materialen er zijn en of ze wel of niet werken voor uw product en verpakking. Vervolgens ontwikkelen we een duidelijk beeld om uit te leggen of overstappen op plantaardige materialen een haalbare optie is voor uw bedrijf of product.

Met honderden bedrijven in ons netwerk over de hele wereld, kunnen we altijd een partner vinden om uw plantaardige product te produceren – ervan uitgaande dat we het erover eens zijn dat plantaardige materialen de juiste keuze zijn.

Laten we ons verbinden en samenwerken om de overstap naar plantaardige verpakkingen te maken. Wij leveren de composteer machine als een goed einde van de levensduur van de composteerbare verpakkingen die we verkopen.

Locaties voor een composteer machine

food composter machine ad university
food composter machine at sport event - arena - Aerobic digester
food composter machine at music events
food digester at an airport
Universiteit

Laat de nieuwe generatie zien dat uw organisatie zorg heeft voor het milieu, door alle voedselverspilling ter plaatse te verwerken met een vloeibare voedsel composteer machine. Word een voorbeeld en schakel over.

Stadion

Met een combinatie van voedselafval en composteerbare verpakkingen, wordt een sport stadion een ideale plek voor onze machines. Laten we de uitstoot van schadelijke stoffen verlagen.

music

PLA bekers voor bier en non-alcoholische dranken, dienbladen van bagasse, borden en bestek van bamboe, en al het voedselafval kunnen samen in de composteermachine worden gegooid.

airport

Alle het voedsel afval op locatie – minder vrachtwagenbewegingen, geen zware zakken naar de afvalcontainer. Gooi je voedselresten weg op de plek waar ze ontstaan. Onze machines staan ​​voor u klaar.

cruiseline work with food digesters - aerobic digester
food composter machine ideal for resorts
food composter machine ideal for catering - Aerobic digester
food digester in hotel restaurants
schepen

Onze afval-naar-grey water vergisters zijn ideaal voor cruiseschepen. Het voedselafval kan direct worden verteerd, zonder het van het schip te hoeven halen.

 

resorts

Met verschillende formaten die wij verkopen kan elke voedsel verwerking locatie zijn eigen voedsel afval vergister in het juiste formaat in de keuken hebben.

 

catering

Wat een mooi verhaal om uw klanten te vertellen wanneer u kan vertellen dat uw voedsel afval niet op de stort terecht komt.(geen methaan uitstoot en geen vuilniswagens nodig)

hotels

Maak het werk van uw keukenpersoneel gemakkelijker en minder zwaar. Door een composteermachine in de keuken te zetten. Geen geur, er stil, gemakkelijk te gebruiken en snel schoon te maken.